خدایا به هر کسی دل بستم تو دلم را شکستی.

عشق هر کسی را در دل جای دادم آن  را از من گرفتی.

مرا در طوفان حوادث گرفتار کردی تا به غیر تو محبوبی نگیرم.

                                                                                              شهید چمران
برچسب ها :
شهدا ,  دل نوشته ,  شهید چمران , 

موضوع :
شهدا ,