عارفان علـم عاشـق می شوند
بهـترین مردم معلـم می شـوند
عشق با دانش متمم می شود
هر که عاشق شد معلم می شود
روز معلم مبارک باد

برچسب ها :
تبریک ,  روز معلم , 

موضوع :
متفزقه ,