امروزه، با رواج شبكه جهانی اینترنت دسترسی سریع به موضوعات مختلف علمی ، فرهنگی ، خبری و .. .. ممكن شده است، امّا شاید برخی از افراد در مورد اینكه آیا مسائل دینی ، اعتقادی و معنوی نیز در اینترنت و در بین سیاست‏های مختلف آن جایگاهی دارند یا نه در شك و تردید باشند ؛
با جست‏وجویی سریع در اینترنت می‏توان تردید و شك در این مسأله را از خود دور ساخت و به آماری شگفت‏انگیز دست یافت و آن اینكه اگر شما با موضوعاتی نظیر «پایان جهان» یا «آخرالزمان» و یا «بازگشت عیسی مسیح» و «منجی‏گرایی» در هر یك از موتورهای جستجو و یا دایركتوری‏های اینترنت به جست‏وجو بپردازید حتی فرصت ورق زدن صفحات موجود كه هر یك دارای ده‏ها مدخل (Entery) هستند نیز ، نخواهید داشت چه برسد به ورود به هر مدخل و خواندن و مطالعه جزییات آن .

بقیه در ادامه مطلب

امروزه، با رواج شبكه جهانی اینترنت دسترسی سریع به موضوعات مختلف علمی ، فرهنگی ، خبری و .. .. ممكن شده است، امّا شاید برخی از افراد در مورد اینكه آیا مسائل دینی ، اعتقادی و معنوی نیز در اینترنت و در بین سیاست‏های مختلف آن جایگاهی دارند یا نه در شك و تردید باشند ؛ با جست‏وجویی سریع در اینترنت می‏توان تردید و شك در این مسأله را از خود دور ساخت و به آماری شگفت‏انگیز دست یافت و آن اینكه اگر شما با موضوعاتی نظیر «پایان جهان» یا «آخرالزمان» و یا «بازگشت عیسی مسیح» و «منجی‏گرایی» در هر یك از موتورهای جستجو و یا دایركتوری‏های اینترنت به جست‏وجو بپردازید حتی فرصت ورق زدن صفحات موجود كه هر یك دارای ده‏ها مدخل (Entery) هستند نیز ، نخواهید داشت چه برسد به ورود به هر مدخل و خواندن و مطالعه جزییات آن .


اطلاعاتی كه در زیر سعی شده تا به صورت بسیار موجز و مختصر ذكر گردد، تنها بخشی از این اطلاعات گسترده است كه با جست‏وجو در موتور جستجوی (google) به دست آمد است. نظر خوانندگان گرامی را به آن جلب می‏نماییم :


الف) آخرالزمان (پایان جهان) با /000/430/3 مدخل درgoogle با عناوینی نظیر :


1ـ پایان جهان آنطور كه می‏شناسیم :


(www.geocities.com/Athen


s/oracle/9941/)


2ـ جهان چگونه به آخر خواهد رسید .


3ـ آیا بعد از این پایان ، جهان باز هم ادامه خواهد یافت؟


)www.jesus warrior.de/)


4ـ پایان جهان نزدیك است :


)www.aaaa.demon.nl/worldend 2.html)


5ـ خود را برای پایان جهان آماده سازید و ...:


)www.post-gazette.com)


ب) بازگشت عیسی مسیح با 000/507 مدخل با عناوینی نظیر :


1ـ زمان بازگشت عیسی مسیح:


)members.aol.com/jcsaves 7/)


2ـ بازگشت عیسی مسیح و روز خدا


3ـ جلال و بزرگی عیسی مسیح و موضوعات عصر ایمان


4ـ بازگشت عیسی مسیح نزدیك است :


)www.serve.com/exjw/ userspages/Peace.html)


5ـ منابع مذهبی و اطلاعاتی در خصوص ظهور عیسی مسیح


6ـ بازگشت جسمانی عیسی مسیح را تصور كنید


)www.theshop.nent/


gjess/mbpgretum.htm)


7ـ علائم ظهور عیسی مسیح


)users.panola.com)


8ـ بازگشت عیسی مسیح ، واقعیت‏ها ، اهمیّت و نحوه آن:


)www.jokimos.org/vings302.html)


9ـ بازگشت مجدد آقا و نجات دهنده ما عیسی مسیح:


)www.ncinter.net/~ejt/)


10ـ عیسی مسیح عشق را از آسمان با خود می‏آورد:


)www.believers.org/)


حال در اینجا بد نیست تا پاره‏ای از مطالب عنوان شده در این سایت‏ها و منابع را مورد اشاره قرار دهیم تا با مطالب عنوان شده نیز آگاهی بیشتری حاصل گردد :


در مقاله‏ای كه تحت عنوان «بازگشت عیسی مسیح نزدیك است؛ 2 روز = 2000 سال» چنین آمده است :


ما نمی‏توانیم زمان دقیق بازگشت عیسی مسیح را تعیین نماییم ، اما پیشگویی‏های انجیل نشان می‏دهد كه بازگشت او بسیار نزدیك است و پیشگویی‏هایی كه در رابطه با انتظار و برای ظهور مسیح است خاطرنشان می‏سازند كه وی بعد از 2000 سال بازخواهد گشت . انجیل می‏گوید : عیسی دوهزار سال پس از عروجش به آسمان دوباره باز خواهد گشت و هزار سال بر روی زمین پادشاهی خواهد كرد كه در بخش مكاشفات انجیل به آن اشاره شده است . عیسی مسیح را با قلب‏های خود فرا خوانید تا او آقا و سرور شما گردد و نجات دهنده شما و مطمئن باشید كه این عمل پیش از آنكه خواست شما باشد خواست الهی است .


در مقاله دیگری تحت عنوان «زمان بازگشت عیسی مسیح» بحث مفصل و مستدلی در مورد زمان بازگشت وی مطرح شده است و چنین نتیجه‏گیری شده است كه خود حضرت مسیح زمان بازگشت و ظهور خود را نمی‏داند و در انجیل آمده است كه : عیسی به حواریون خود گفت من تنها آنچه را كه خدا به من مأموریت داده است برای شما آشكار می‏سازم (انجیل یوحنا 8 : 17) و تنها آنچه را كه از خدا شنیده‏ام برای شما آشكار سازم (یوحنا 15 : 15) . من بسیاری چیزها را برای شما می‏گویم ، اما آن كس كه مرا به سوی شما فرستاده است حقیقت محض است و من به جهانیان سخنان او را می‏گویم (یوحنا 26 : 8) .


من از خود هیچ چیز ندارم ، بلكه تنها آن چیز را كه او به من امر بكند انجام می‏دهم؛ زیرا من به خواسته خود عمل نمی‏كنم بلكه به خواسته كسی كه مرا به سوی شما فرستاده عمل می‏كنم . (یوحنا 5030) .


عیسی می‏گوید : شما نمی‏توانید زمان و موقع آمدن مرا بدانید؛ زیرا این فقط در ید قدرت خداوند است .


هیچ بشری از آن لحظه (زمان ظهور) آگاهی ندارد ، حتی فرشتگان و تنها خداوند آگاه است . (انجیل متی 36 : 24) .


مسیح می‏گوید : همیشه آماده باشید ؛ زیرا كه من زمانی می‏آیم كه شما فكرش را نمی‏كنید . (لوقا 40 : 12) .


در مقاله دیگری شیوه ظهور حضرت عیسی به این شكل شرح داده شده است كه : عنقریب بعد از آن آزمایش سخت روزگاران خورشید تیره و تار می‏گردد و ماه نور خود را از دست خواهد داد و ستارگان افول خواهند كرد و قدرت‏های آسمانی نیز به لرزه در خواهند آمد و سپس آثار و علائم ظهور آن مرد آسمانی آشكار خواهد شد و سپس تمامی قبائل زمین نگران و غمگین می‏گردند و آنگاه عیسی از ابرهای آسمان با جلال و شكوه و قدرت فرو خواهد آمد . (متی 30 ـ 29 : 24) .


در جای دیگری چنین آمده است كه از آن آزمایش سخت ، خورشید تیره خواهد شد ، ماه نور افشان نخواهد كرد و سپس عیسی با شكوه و جلال و قدرت خواهد آمد و فرشتگاه تحت امر خود را به اطراف و اكناف عالم روانه خواهد كرد و منتخبان خود را از چهار گوشه جهان از بالاترین نقطه آسمان تا پایین‏ترین نقطه زمین جمع خواهد كرد . (مرقس 27 ـ 24 : 13) .


در مقاله‏ای دیگر نشانه‏های آخر الزمان به نقل از انجیل چنین معرفی گردیده است :


در آخرین روزها (منظور روزهای نزدیك به ظهور است) بشر خودخواه و خودپرست خواهد شد ، نسبت به والدین خود ناسپاس و غیر مطیع می‏گردد ، تقدس از بین خواهد رفت ، افراد آشتی طلب و صلح جو نخواهند بود ، وحشی و خونخوار می‏گردند و از خوبی‏ها متنفر می‏گردند ، پیش از آنكه به خدا عشق بورزند ، عاشق لذائذ دنیوی می‏گردند ، مغرور ، متكبر ، فحاش و بددهن می‏شوند .


در مقاله‏ای دیگر هدف بازگشت حضرت عیسی چنین عنوان شده است :


در ادعیه‏ای كه حضرت عیسی به طرفداران خود تعلیم داده آمده است كه : برای ایجاد یك پادشاه الهی در زمین دعا كنید : پادشاهی و حكومت الهی تحقق خواهد یافت و همانطور كه در آسمان‏ها ایجاد شده در زمین نیز تحقق می‏یابد . (انجیل متّی 10 : 6) .


و در این زمان گفته‏های داوود تحقق خواهد یافت ، صالحان وارث زمین خواهند شد و برای همیشه در زمین سكنی خواهند گزید . (زبور داود 29 : 37) . مسیح به زمین بازخواهد گشت و با بر انداختن نظام‏های بشری، پادشاهی الهی را بر روی زمین حكمفرما خواهد ساخت . او جهان را از تبه كاری و شرارت خواهد زدود و با جلال و شكوه الهی، به عنوان راه حلی مقدس برای مشكلات فعلی پر خواهد كرد .


الهی ، صالحانه و میانه رو زندگی كنید ، در جهان كنونی به دنبال آن امید مقدس ، ظهور شكوهمند حكومت الهی و عیسی مسیح نجات دهنده بگردید . (13 ـ 12 : انجیل تیطس)منبع: www.seraj.ir
برچسب ها :
آخر الزمان ,  منجی ,  ظهور ,  اینترنت ,  شبکه جهانی ,  شبکه جهانی اینترنت ,  دهکده جهانی ,  پایان جهان ,  عیسی مسیح ,  بازگشت عیسی مسیح ,  منجی گرایی , 

موضوع :
اخبار جهان اسلام ,