یکی از یاران و شاگردان امام صادق علیه السلام به نام ابی حمزه روایت و خاطره ای از حضرت بیان میکند و می گوید :به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم:فدایت شوم پیرو بی قوه شده ام و اجلم نزدیک شده است و می ترسم پیش از وقوع امر فرج شما بمیرم .حضرت فرمودند:

ثواب و فضیلت انتظار

یکی از یاران و شاگردان امام صادق علیه السلام به نام ابی حمزه روایت و خاطره ای از حضرت بیان میکند و می گوید :به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم:فدایت شوم پیرو بی قوه شده ام و اجلم نزدیک شده است و می ترسم پیش از وقوع امر فرج شما بمیرم .حضرت فرمودند:

ای ابا حمزه ! هرکسی که ایمان بیاورد به ما و تصدیق کند حدیث ما را ، و منتظر زمان فرج باشد ، مثل کسی می ماند که در زیر علم حضرت قائم علیه السلام شهید شده باشد ، بلکه ثواب کسی را دارد که در رکاب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم  شهید شده است. 

مسعده از یاران امام صادق علیه السلام نقل می کند در محضر مبارک امام صادق علیه السلام بودم که پیرمرد منحنی وارد شد در حالتی که به عصای خود تکیه نموده بود پس سلام داد و حضرت جواب سلامش را دادند، آنگاه عرض کرد :یابن رسول الله دست خود را بدهید من ببوسم ، حضرت دست خود را دادند ، او بوسید ، آنگاه شروع  کرد به گریه کردن  ، حضرت فرمودند ای شیخ چرا گریه می کنی؟ عرض کرد: فدایت شوم ، به قدر صد سال است که عمرم در انتظار قائم شما گذشته ، هر ماهی نو می شود می گویم در این ماه ظاهر می شود ، اکنون پیر و ناتوان شده ام ، اجلم فرارسیده ، و هنوز به مراد دل خود نرسیده ام و ظهور فرج شما را ندیده ام.پس چرا گریه نکنم و حال آنکه بعض شما را پراکنده در اطراف زمین و بعضی را کشته به ظلم دشمنان دین می بینم .حضرت صادق علیه السلام گریان شدند و فرمودند که ای شیخ ! اگر زنده ماندی تا ببینی قائم ما را ، در مقامی بسیار رفیع و عالی خواهی شد و اگر پیش از ظهور حضرت او در انتظارش مردی ، پس در روز قیامت ، در زمره ی آل محمد (صلوات الله علیهم) محشور خواهی شد و آنها ما هستیم که امر به تمسک به ما نموده .در آنجا که محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:به درستی که من دو چیز بزرگ عالی مقام را در میان شما می گذارم ، پس متوسل به آنها بشوید ، تا هیچ وقت گمراه نگردید یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت من که اهل بیت من هستند، آن پیر مرد چون این بشارت عظمی را شنید  ، جزع و گریه اش ساکن گردید و گفت:مرا باوجود این بشارت باکی از مرگ نیست.آنگاه حضرت صادق علیه السلام فرمودند:ای شیخ ! بدان که قائم ما بیرون می آید از صلب حضرت امام حسن عسکری[علیه السلام] و به ترتیب پدران امامان را تا حضرت موسی[علی نبینا و آله و علیه السلام] ذکر می فرمایند. و می فرمایند ما دوازده نفریم که تمام ما معصوم و پاکیزه از هر گناه و آلودگی می باشیم.

www.shiastudies.com

 
موضوع :
انتظار ,