اهداف حکومت حضرت مهدی

حکومت جهانی امام عصر(عج) در پی فراهم آوردن زمینه های بندگی خداوند منان،رشد معنوی جامعه و رساندن انسان به سرحدکمال می باشد.اهمیت و زیبایی حکومت امام در خداجویی و اعتلای کلمه توحید است.بسیاری از روایات به زنده شدن انسان و جهان در پرتو انوار حیات بخش نهضت مهدوی بشارت داده و این موضوع را از ویژگی های بارز این نهضت برشمرده اند.در روایتی از امام باقر نقل شده: آن حضرت پس از اشاره به آیه شریفه «اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها» (بدانید که خداوند زمین را پس از مرگش زنده می گرداند) می فرماید: منظور از مردن زمین،کفر ورزیدن اهل آن است.کافر مرده است پس خدا آن را به ظهور حضرت قائم زنده خواهد کرد.پس او در زمین عدالت می ورزد،زمین را زنده می سازد و اهل آنرا پس از مرگشان زنده می کند.در زیارت حضرت صاحب الزمان(عج) در روز جمعه نیز از آن امام به عنوان سرچشمه زندگی یاد شده و آمده است: السلام علیک یا عین الحبوه(درود بر تو ای چشمه زندگی).و در دعای ندبه نیز از آن حضرت به عنوان زنده کننده کتاب خدا و حدود آن و همچنین زنده کننده آثار دین و دین باوران یاد شده است: «این المومل لاحیاء الکتاب و حدود این محیی معالم الدین و اهله» حال با مشخص شدن نقش امام زمان در تحقیق حیات معنوی انسانها می توان به تصویری روشن از چگونگی تحقیق حیات طیبه در عصر ظهور رسید چون در آن عصر که عصر تجلی کامل ولایت الهی است خداوند متعال به برکت وجود حضرت ولی عصر همه حجاب ها و موانعی را که پیش روی انسانها وجود دارد برمی دارد و آنها را به مراتب بالای ادراک،آگاهی و ایمان تأمل می سازد تا جایی که همه مظاهر شرک،کفر،گناه،ظلم و بی عدالتی از زمین رخت برمی بندد و اینجاست که آن حیات پاکیزه که انسانها قرنها به دنبالش بودند محقق شده و آدمی امکان نیل به مراتب عالی کمال را پیدا می کند.
موضوع :
امام شناسی ,