«استخاره» در لغت به معنای طلب خیر از خداوند متعال است که دانا به امور و عواقب کارها است.در کنار این معنا،گاهی «استخاره» به معنای نوعی قرعه و در هنگام تحیّر است که همراه با دعا و درخواست از خداوند متعال به کاربرده می شود.این نوع استخاره معمولا با تسبیح و قرآن انجام می شود.

آیا عمل به استخاره واجب است؟

جواب: همه مراجع: خیر عمل به استخاره واجب نیست ولی بهتر است به آن عمل شود.

امام خمینی، استفتائات، ج 3، احکام ازدواج، سوال 6- آیت الله مکارم، استفتائات، ج 1، سؤال 1781- آیت الله خامنه ای، اجوبۀ الاستفتائات، سؤال 1434 و دفتر آیات عظام بهجت، وحید، فاضل، نوری، سیستانی و صافی.

استخاره در چه موردی است؟

جواب: همه مراجع: استخاره در موردی است که شخصی با فکر و اندیشه و تحقیق و مشورت به نتیجه ای  دست پیدا نکرده و در تحیّر باقی مانده است.

                                                                                                                                                                 دفتر همه مراجع

کسی که به قرآن استخاره کرده، آیا لازم است به آن عمل کند؟

جواب: همه مراجع: عمل به استخاره واجب نیست ولی بهتر است به آن عمل شود.

امام خمینی، استفتائات، ج 3، احکام ازدواج، سوال 6- آیت الله مکارم، استفتائات، ج 1، سؤال 1781- آیت الله خامنه ای، اجوبۀ الاستفتائات، سؤال 1434 و دفتر آیات عظام بهجت، وحید، فاضل، نوری، سیستانی و صافی.

آیا استخاره با تسبیح یا قرآن در مسائل سرنوشت ساز مانند ازدواج جایز است؟

جواب: شایسته است انسان در اموری که می خواهد راجع به آنها تصمیم بگیرد، ابتدا تأمل و دقت کند و یا با افراد با تجربه و مورد اطمینان مشورت کند و در صورتی که با این کارها تحیّر او برطرف نشد،می تواند استخاره کند.

آیت الله خامنه ای، اجوبۀ الاستفتائات، سؤال 1437
موضوع :
مسایل شرعی ,