ضرورت طرح مباحث مهدویت و اهتمام نسبت به آن

 
                                                                                       ضرورت طرح مباحث مهدویت و اهتمام نسبت به آن

نویسنده: حجت الاسلام محمد صابر جعفری

طرح مباحث مهدویت چه ضرورتی دارد؟ چرا بایستی به این امر اهتمام بورزیم؟
پاسخ:
با توجه به منابع دینی (نقل و عقل)، طرح مباحث مهدویت از جنبه های متفاوت ضرورت دارد:

مطالب مرتبط :
ضرورت طرح مباحث مهدویت و اهتمام نسبت به آن


برچسب ها :
مهدویت ,  طرح مباحث مهدویت ,  ضرورت ,  التزام و اهتمام , 

موضوع :
مهدویت ,