شهدا و پدر و مادر

مادرم ، مادر خوبم که تورا بعد از خدا بیشتر از چشمانم دوست دارم . کوه باش و چون کوه استقامت کن ! لحظه ای از نام و یاد خدا غافل مباش و در این راه بکوش و هر چه بکوشی باز هم کم است . ای مادرم ، قامتت....برچسب ها :
شهدا ,  شهید ,  پدر ,  مادر ,  پیام شهید ,  پیام شهدا ,  پدر و مادر , 

موضوع :
شهدا ,